Category Archives: Tổng quan

Huyện Xuân Trường phía Nam tỉnh Nam Định

Huyện Xuân Trường

Vị trí địa lý huyện Xuân Trường Vị trí: Huyện Xuân Trường nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Nam Định, phía Bắc giáp tỉnh Thái Bình, Phía Nam giao với huyện Hải Hậu, phía Đông giáp huyện Giao Thủy, phía Tấy giao với huyện Trực Ninh. Huyện Xuân Trường được bao bọc bởi ba con […]

Tổng quan tỉnh Nam Định

Tổng quan tỉnh Nam Định

Vị trí tỉnh Nam Định Nam Định nằm ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Phía Đông giáp với Thái Bình, Phía Tây giáp với Ninh Bình, Phía Bắc gáp với Hà Nam. Tọa độ địa lý: 19o53′-20o vĩ độ Bắc, 105o55′-106o37′ kinh độ Đông Diện tích tỉnh Nam Định 1652,29 km2 (chiếm khoảng 0,5% diện […]