Hàng hóa sức lao động là gì?

84 / 100 SEO Score

Có thể nói rằng thị trường lao động tay chân là thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế nước nhà. Chúng được phát triển và trao đổi dựa vào lượng lao động, trời gian hoặc mức tiền lương. Tuy thế, khái niệm này còn quá mơ hồ đối với nhiều người. Vậy thì hàng hóa sức lạo động là gì? Thì nay dùng chúng tôi tìm hiểu và phân tích ngay qua bài viết được tổng hợp dưới đây.

Thế nào là hàng hóa sức lao động là gì?Thế nào là hàng hóa sức lao động là gì?

Để mà hiểu rõ ràng mọi ngóc ngách của hàng hóa sức lao động là gì? Thì ta cần phân tích cụ thể được khái niệm hàng hóa là gì? sức lao động là gì? cùng các điều kiện cần để trao đổi sức lao động trở thành hàng hóa.

  • Hàng hóa được hiểu theo cơ bản là sản phẩm của sức lao động được con người tạo ra. Và được sử dụng với nhiều mục đích trao đổi và mua bán theo từng nhu cầu nhất định.
  • Sức lao động hiểu theo quan điểm của Mác – Leein là toàn bộ năng lượng, bao gồm cả trí tuệ, tinh thần và cả thể chất trên trong cơ thể. Được sử dụng vào việc sản xuất từ đó tạo ra giá trị. Hoặc nói đơn giản hơn thì sức lao động là khả năng lao động, điều kiện quan trọng để những công việc sản xuất trở nên hiệu quả.

Hàng hóa sức lao động là loại hàng hóa đăc biệt và được liên kết chặt chẽ với sự tồn tại, phát triển của nền kinh tế. Không những thế sức lao động trở thành hàng hóa có điều kiện tiên quyết trong việc hình thành nên kinh tế của tư bản. Đánh dấu nền quan trọng để tạo nên quyền tự do cá nhân và tạo sự phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Những điều kiện nhất định để sức lao động trở thành hàng hóa?

điều kiện của hàng hóa sức lao động

Là mọi công việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều cần với sức lao động. Là lực lượng chủ yếu đóng góp nhiều công sức quan trọng. Tuy thế để khiến sức lao động trở thành công cụ, là loại hàng hóa thì chúng cần có những điều kiện nhất định sau:

  • Người lao động là người hoàn toàn tự do và chủ động chi phối sức lao động của bản thân. Họ sẽ trao đổi nó để lấy thứ gì đó giá trị. Điều này có nghĩa là  họ không bị ràng buộc nào, tự do làm các điều mình muốn.
  • Bản thân của người lao động không thể 1 mình lao động nên cần trao đổi sức lao động của bản thân để sinh sống.

Khi đáp ứng được cả 2 điều kiện ở trên một cách song hàng thì sức lao động trở thành loại hàng hóa tất yếu và hiển nhiên. Xét trên thực tế với hàng hóa sức lao động đã ra đời từ trước cả xã hội tư bản chủ nghĩa. Tuy thế chỉ đến khi tư bản chủ nghĩa được hình thành thì chúng mới được khẳng định và được nhiều người biết đến. Cũng tại lúc này sự bóc lốt sức lao động cũng không còn mà thay việc đó là sự trao đổi thỏa thuận đánh dấu bước ngoặc lớn trong nền kinh tế văn minh ra đời.

Hàng hóa sức lao động được chia làm hai thuộc tính

Đánh giá giá trị của hàng hóa sức lao động

Cũng như những loại hàng hóa thông thường khác, hàng hóa sức lao động được biết bởi lượng thời gian lao động xã hội cần thiết trong việc sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Sức lao động chỉ tồn lại như một năng lục sống của mỗi người, muốn tái sản xuất ra kết quả đó, người lao động của chỉ nghĩa tư bản phải tiêu dùng lượng lớn tư liệu sinh hoạt nhất định như ăn, uống, học nghề,… Ngoài ra, người lào động cần phải thỏa mãn các nh cầu của gia đình của họ. Đáp ứng những điều như vậy thì sức lạo động trong việc sản xuất và tái sản xuất với được thực hiện liên tục.

Như thế, thời gian lao động xã hồi cần thiết trong việc tái sản xuất ra sức lao đọng được quy thành thời gian lao động xã hội để sản xuất ra các tư liệu sinh hoạt nuôi sống bản thân lao động và gia định họ. Hoặc hiểu theo cách khác, giá trị hàng hóa sức lao động được tính theo giá trị của các tư liệu sinh hoạt cần thiết để tải sản xuất sức lao động.

Ứng dụng giá trị hàng hóa sức lao động

Là công dụng của hàng hóa sức lao động nhằm đáp ứng những nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Giá trị sứ dụng sức lao động được thể hiện dựa trên quá trình tiêu dùng sức lao động. Quá trình tiêu dùng của sức lao động khác với quá trình tiêu dùng hàng hóa ở những nơi:

Ở những hàng hóa thông thường, sau quá trình sử dụng, cả giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa được tiêu hao theo thời gian. Ngoài ra, đối với hàng hóa sức lao động, quá trình đó là quá trình sản xuất ra từng loại hàng hóa nhất định, đồng thời là quá trình sản sinh ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân sức lao động.

Tại sao hàng hóa sức lao động được biết là hàng hóa đặc biệt?Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Theo công ty dịch vụ vận chuyển hàng Nam Phú Thịnh thì khác với nhiều loại hàng hóa thông thường khác, thì hàng hóa sức lao động còn được những nhà khoa học khẳng định là hàng hóa đặc biệt. Nguyên nhân của sực việc này là do nó được hình thành do con người cùng với mục đích thỏa mãn những nhu cầu đa dạng. Đôi khi cũng phức  tạp ở những vật chất và tinh thần và sực tồn tại song song với quá trình phát triển của xã hội.

Do đó, tầng lớp công nhân không đơn thuần chỉ nhu cầu về mặt vật chất mà còn luôn mong muốn được đáp ứng những yêu cầu về tinh thần nữa. Và các nhu cầu này không hề cố định, và được thay đổi phụ thuộc theo thời gian và xã hội.

Thêm vào đó là công cụ và là chủ thể làm chủ sức lao động nên việc loại hàng hóa ấn tượng này có chất lượng hoặc không , có đáp ứng đủ yêu cầu hoặc không còn phụ thuộc nào nhận thức, địa lý, văn hóa, …. Ngoài ra, không thể nói đến việc hàng hóa sức lao động còn tạo nên giá trị cho toàn thể nên xã hội, nhỏ hơn là nơi mà người lao động đóng góp. Điều này thể hiện rõ trên kía cạnh người lao động luôn tạo ra những giá trị lớn hơn phần giá trị sức lạo động của họ phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động.

Vậy là trên đây toàn bộ thông tin tổng hợp về hàng hóa sức lao động là gì? mà chúng tôi đã tổng hợp muốn chia sẻ đến với bạn để tham khảo thêm. Hy vọng thực sự mang lại những kiến thức hữu ích nhất định giúp bạn hiểu rõ về khái niệm trừu tượng này.